ianuarie-martie 2017

Prof. univ. dr. Florin Georgescu in dialog cu cercetatorii INCE

 

FG-foto

4-5 septembrie 2018
 

Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”

împreună cu

Academia de Studii Economice Bucureşti

organizează, în perioada 4-5 septembrie 2018, cel de al XXVII-lea Congres internaţional al Academiei Europene de Management şi Administrarea Afacerilor (AEDEM) Madrid, cu tema „ANTREPRENORIATUL LOCAL ŞI GLOBALIZAREA”

Pachet informații Congres internațional AEDEM

Fișă înscriere Congres internațional AEDEM

Agenda congresului AEDEM

alg

2019

Dezbateri științifice sub egida
SECȚIEI DE ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE
organizate în colaborare cu institutele/centrele din rețeaua INCE

4 iulie 2019, ZONA MONTANĂ A ROMÂNIEI – O PRIORITATE NAȚIONALĂ. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVAREA, MOTOARE ALE DEZVOLTĂRII REZILIENTE ȘI SUSTENABILE A AȘEZĂRILOR MONTANE, CA RĂSPUNS LA PRESIUNEA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI GLOBALIZĂRII DIN URMĂTOARELE DECENII, Centrul de Economie Montană CE-MONT, ora 10.00, Sala Luxemburg, Prezentare

27 iunie 2019, IMPACTUL CELEI DE-A PATRA REVOLUȚII INDUSTRIALE ASUPRA MEDIULUI ECONOMIC ȘI A MODELĂRII, Institutul de Prognoză Economică, ora 10.00, Sala de Consiliu a IPE, Prezentare

24 iunie 2019, POLITICI SOCIALE ÎN ROMÂNIA, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, ora 10.00, Sala de Consiliu a ICCV, Prezentare

20 iunie 2019, INDUSTRIA ROMÂNIEI - PREZENT ȘI PERSPECTIVE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor, ora 10.00, Sala Luxemburg, Prezentare

17 mai 2019, EVALUAREA STĂRII DE SUSTENABILITATE A ECONOMIEI ROMÂNIEI, Centrul de Cercetări Financiare și Monetare ”Victor Slăvescu”, ora 10.00, Sala de Consiliu CCFM, Prezentare

18 aprilie 2019, CUM AR PUTEA FI ADAPTATE INTERVENȚIILE PAC LA NEVOILE AGRICULTURII ROMÂNEȘTI?, Institutul de Economie Agrară, Sala România – Luxemburg, Prezentare

8 aprilie 2019, CALITATEA VIEȚII ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN. LECȚIILE CRIZEI, Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV), ora 10.00, Sala de Consiliu ICCV, Prezentare

7 martie 2019, IMPACTUL ISD ASUPRA COMERȚULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE, Institutul de Economie Națională (IEN), Sala de Consiliu a IEN, Prezentare

 

Academia Română
Institutul National de Cercetari Economice 'Costin C. Kiritescu'

sigla3
acad